شیوه نصب داکر روی لینوکس CentOS 7

روش شرح داده شده در این مقاله برای نصب داکر بر مبنای نسخه های باینری فراهم شده توسط خود شرکت داکر است.

پیش نیازها: برای نصب داکر نیاز به نسخه ۶۴ بیتی از این سیستم عامل روی هسته 3.10 لینوکس یا بالاتر دارد. با اجرای دستور uname -a میتوانید از جزییات نسخه سیستم عامل خود مطمئن شوید.

مراحل نصب با yum

 1. ابتدا تمامی بسته های موجود را به روز کنید:

  sudo yum update
  
 2. با اجرای دستور چند خطی زیر، آدرس مخزن بسته های داکر را به لیست مخازن سیستم خودتان اضافه کنید:

  sudo tee /etc/yum.repos.d/docker.repo <<-'EOF'
  [dockerrepo]
  name=Docker Repository
  baseurl=https://yum.dockerproject.org/repo/main/centos/$releasever/
  enabled=1
  gpgcheck=1
  gpgkey=https://yum.dockerproject.org/gpg
  EOF
  
 3. بسته داکر را نصب کنید:

  sudo yum install docker-engine
  
 4. سرویس موتور داکر را اجرا کنید:

  sudo service docker start
  
 5. با اجرای دستور زیر میتوانید مطمئن شوید که نصب به درستی انجام شده است:

  sudo docker run hub.elastico.io/library/hello-world
  

اگر به هنگام اجرای کانتینرها با مشکلاتی برای دانلود image ها از Docker Hub مواجه شدید، میتوانید با تنظیم یک mirror به صورتی که در این گروه گفته شده، دوباره این کار را امتحان کنید.

در نهایت اگر میخواهید زمانیکه سیستم شما روشن میشود موتور داکر به صورت خودکار اجرا شود دستور زیر را اجرا کنید:

  sudo chkconfig docker on

ایجاد یک گروه کاربری داکر (docker group)

از آنجایی که سرویس داکر همیشه تحت کاربر root اجرا میشود و ارتباط با آن نیز از طریق خواندن و نوشتن در یک Unix socket است که متعلق به کاربر root می باشد، برای اجرای دستورات داکر نیاز به استفاده از sudo‍ دارید.

برای راحتی بیشتر در استفاده از دستورات داکر میتوانید گروهی به نام docker بسازید و کاربرانی را که قصد تعامل با موتور داکر دارند به این گروه اضافه کنید تا بتوانند بدون نیاز به sudo این کار را انجام دهند. در این حالت مالکیت Unix socket مربوطه نیز توسط سرویس داکر به این گروه کاربری داده میشود.

نکته: دقت کنید که از نظر سطح امنیت، تمام کاربرانی که عضو گروه کاربری docker باشند عملا دسترسی root خواهند داشت.

برای ایجاد این گروه و اضافه کردن یک کاربر به آن میتوانید مراحل زیر را طی کنید:

 1. ابتدا گروه را ایجاد کنید:

  sudo groupadd docker
  
 2. سرویس داکر را باز اجرا کنید:

  sudo service docker restart
  
 3. سپس کاربر مورد نظرتان را به گروه اضافه کنید:

  sudo usermod -aG docker your-user
  
 4. اگر قبلا با این کاربر وارد شده اید باید حالا خارج و دوباره وارد شوید.

 5. با اجرای دستور زیر میتوانید مطمئن شوید همه چیز به درستی انجام شده است:

  docker run hub.elastico.io/library/hello-world
  

برای آشنایی بیشتر با این فناوری میتوانید مقاله های مفاهیم پایه ای داکر و دستورات پرکاربرد داکر را مطالعه کنید.

اگر فکر میکنید برای کار با داکر نیاز به کمک بیشتری دارید و یا علاقه مند هستید در آینده به یک سرور مجازی برای یادگیری آسانتر دسترسی داشته باشید میتوانید این فرم کوتاه را پر کنید تا به یک گروه Slack به نام elastico-users که برای همین کار ایجاد شده است دعوت شوید. در آنجا میتوانید از اعضای با تجربه تر گروه هم کمک بگیرید.